AVG-vlaggen verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op info@AVGvlaggen.beVerwerkingsdoeleinden

AVG vlaggen verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer, opvolgen van bestellingen leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame.Overmaken aan derden

Gegevens worden enkel aan derden doorgegeven voor verzending en verwerking van onze opdrachten indien nodig voor een vlotte afhandeling van uw bestelling(en).Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen.


Recht van inzage

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze laten verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie van zijn persoonsgegevens te bekomen


Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om zelf de instellingen van zijn klanten-account aan te laten passen, door een e-mail te verzenden naar info@AVGvlaggen.beh

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.


Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer,


https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact